CROdolphin_little

English

SUVREMENI PRISTUP ISTRAŽIVANJIMA MORSKIH SISAVACA – APLIKACIJA ZA PAMETNE UREĐAJE

Instalirajte “CROdolphin little” aplikaciju na svoj mobilni uređaj i dojavite zapažanje o dupinima, kitovima i sredozemnim medvjedicama.


CROdolpin_little je mobilna aplikacija razvijena na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s ciljem jednostavne i brze prijave susreta sa sisavcima u Jadranskom moru.


Instaliranje iPhone (iOS) - https://itunes.apple.com/us/app/crodolphin-little/id1225147153?mt=8
Instaliranje Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tools.CroDolphin&hl=enKAKO KORISTITI APLIKACIJU

Ako ste uočili morske sisavce, molimo Vas da nam to dojavite putem mobilne aplikacije. Aplikacija tada šalje dojavu SMS porukom stručnom timu te se ti podaci automatski spremaju u bazu podataka dostupnu svima.

Za prijavu je potrebno sljedeće:

  • U postavkama isključiti demo način rada*
  • Unijeti geografsku lokaciju
  • Upisati procijenjeni broj viđenih morskih sisavaca
  • Odrediti vrstu morskih sisavaca (morski sisavci u Republici Hrvatskoj)
  • Upisati datum i vrijeme

*Tek instalirana aplikacija otvara se u demo načinu rada pri čemu nije moguće prijaviti opažanje dupina. Za prijavu potrebno je u postavkama isključiti demo način rada.


POSTAVKE

U postavkama se unose osobni podaci. Njihovo unošenje nije obavezno, ali prijave podnesene od identificiranog izvora imaju veću važnost. Ime podnositelja biti će prikazano na karti pri pretraživanju prijava.

Traže se sljedeći podaci:

  • Ime – osobno ime i prezime ili ime institucije (npr. Postaja pomorske policije Split, Ivan Horvat)
  • Država – Vaša matična zemlja
  • Demo način rada uključen/isključen – za prijavu stvarnog zapažanja morskog sisavca potrebno je isključiti demo način rada

PRIKAŽI KARTU

Za korištenje opcije prikazivanja karte morate biti spojeni na Internet. Za dobrobit životinja, na karti nije moguće vidjeti prijave unesene u posljednjih 12 sati.
Map layers